Λίγα Λόγια

Mε  το νέο   σύστημα υπάρχει   η  ιδιαιτερότητα  των 4  μαθημάτων   στις Πανελλαδικές   της Γ΄ τάξης του νέου Λυκείου και η   επιτυχία κρίνεται   πλέον  στις υψηλές βαθμολογίες και φυσικά στην λεπτομέρεια, αφού  δεν υπάρχει η ΄΄πολυτέλεια΄΄ απώλειας βαθμών σε κάποιο μάθημα.

Για τον λόγο αυτό εμείς οι άνθρωποι του εκπαιδευτικού ομίλου ΄΄ΔΙΑΤΑΞΗ΄΄, καθιερώνουν :

1. Συνεργασία με κορυφαίους καθηγητές-συγγραφείς για την οργάνωση σπουδών επιπέδου με αποτέλεσμα οι μαθητές μας να αποκτούν δύναμη ,πρωτοπορία και αυτονομία .

2. Αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας του κάθε μαθητή-τριας ξεχωριστά με αντίστοιχες καθοδηγητικές παρεμβάσεις .

3. Διδασκαλία επιλεγμένων προσομοιωτικών θεμάτων επιπέδου εξετάσεων ,με ανάλυση των απαντήσεων όπως πρέπει να δίνονται στις εξετάσεις και έτσι να μην υπάρχει η παραμικρή βαθμολογική απώλεια.

4.Προσομοιωτικά διαγωνίσματα επιπέδου εξετάσεων και ανάλυση του τρόπου γραφής του κάθε μαθητή ξεχωριστά, ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα επιτυχίας του κάθε μαθητή.

5. ΤΜΗΜΑΤΑ →Ανοικτά 6-μελή τμήματα →Κλειστά 1-3/μελή γκρουπάκια (δηλαδή μικρές κλειστές ομάδες με όλα τα χαρακτηριστκά του ιδιαιτέρου )