Σημεία Υπεροχής

Εμείς οι άνθρωποι στον εκπαιδευτικό όμιλο « ΔΙΑΤΑΞΗ »

στηρίζουμε την προσπάθειά σας και εξασφαλίζουμε την επιτυχία με:

1. Τμήματα ευέλικτα και ολιγομελή. Έτσι, εξασφαλίζεται το κατάλληλο κλίμα διδασκαλίας και επιτυγχάνονται οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2. Βιβλία – εκδόσεις του φροντιστηρίου μας. Με την εγγραφή κάθε μαθητή παρέχονται δ ω ρ ε ά ν ολοκληρωμένα βοηθήματα , γραμμένα από τους καθηγητές μας και τυπωμένα καλαίσθητα, ώστε να κάνουν τη μελέτη όχι μόνο ουσιαστική, αλλά και ευχάριστη

3. Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας. Διαγωνίσματα με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που έχουν ως στόχο την εμπέδωση της ύλης και την εκμάθηση του τρόπου γραφής , διότι το «καλό» γραπτό είναι μια «τέχνη» που διδάσκεται.

4. Συμμετοχή των φροντιστηρίων μας στα ετήσια επαναληπτικά διαγωνίσματα που οργανώνει πανελλαδικά η ΟΕΦΕ , με επιτήρηση και συνθήκες που «προσομοιώνουν» τις αντίστοιχες συνθήκες που θα συναντήσει κάθε μαθητής στις εξετάσεις.

5. Υψηλό επίπεδο κατάρτισης των διδασκόντων με πολύχρονη παρουσία στο χώρο και αποτελεσματικότητα.

6. Τρεις τακτικές ενημερώσεις για την πρόοδο, τις απουσίες και γενικά όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τον μαθητή. Στις ενημερώσεις αυτές δίνονται βαθμοί καθώς και αναλυτικές γραπτές αξιολογήσεις για τους μαθητές μας. Εκτός από τις οργανωμένες ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων κατά τη διάρκεια του έτους υπάρχει και η δυνατότητα συνάντησης με τους καθηγητές – συντονιστές ή τη Διεύθυνση , εφόσον κάποιος το επιθυμεί , αφού απλώς προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση

7. Καθημερινός έλεγχος απουσιών και τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων.

8. ΄Εκτακτες ώρες διδασκαλίας όταν οι ανάγκες το απαιτούν. Στόχος τους είναι η ενδυνάμωση του μαθητή και η απόκτηση αυτοπεποίθησης.

9. Αμέριστο ενδιαφέρον για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Tα φροντιστήριά μας βρίσκονται κοντά σε κάθε μαθητή καθοδηγώντας τον σωστά και βοηθώντας τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες που συναντά στην επίπονη προσπάθειά του για την επίτευξη των στόχων του.

10. Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και ουσιαστικές επαναλήψεις. Η διδακτέα ύλη ολοκληρώνεται εγκαίρως ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αφομοίωση της , μέσα από πολλές και ουσιαστικές επαναλήψεις. Ταυτόχρονα μοιράζονται δωρεάν, επαναληπτικά φυλλάδια με θεματολογία εξετάσεων.

11.Κλιματιζόμενες αίθουσες και ευχάριστο περιβάλλον.

12. Προετοιμασία των μαθητών της Β΄ Λυκείου σε μέρος της ύλης της Γ΄ Λυκείου σε βασικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους.

13. Εξατομικευμένος προσδιορισμός στόχων , βοήθεια και πλήρης ενημέρωση για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των μαθητών μας.

14. Πέντε διαδικτυακοί τόποι με πολύ χρήσιμες πληροφορίες για κάθε μαθητή σε κάθε τάξη

www.diataxi.gr
diataxieo.blogspot.gr/
vavgerinos.blogspot.gr
www.diataxi.snack.ws
www.avgerinosvasilis.snack.ws
www.aygerinosvasilis.webnote.gr