Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ

4-6 ΜΕΛΗ

1-3 ΜΕΛΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3 h

3 h

ΦΥΣΙΚΗ

2 h

1 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

1 h

ΣΥΝΟΛΟ

7 h

5 h

 

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ

4-6 ΜΕΛΗ

1-3 ΜΕΛΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3 h

3 h

ΦΥΣΙΚΗ

2 h

2 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

1 h

ΣΥΝΟΛΟ

7 h

6 h

 

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ

4-6 ΜΕΛΗ

1-3 ΜΕΛΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3 h

3 h

ΦΥΣΙΚΗ

2 h

2 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

1 h

ΣΥΝΟΛΟ

7 h

6 h

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

3 h

1 h

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

2 h

2 h

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ

2 h

2 h

ΣΥΝΟΛΟ

12 h

 

 Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ

 

ΘΕΤΙΚΗ (ΠΟΛΥΤΕΧΝ.)

ΘΕΤΙΚΗ (ΙΑΤΡΙΚΗ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Β΄Λ ΚΑΙ Γ΄Λ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

3 h

2 h

1 h

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. Β΄Λ ΚΑΙ Γ΄Λ

ΧΗΜΕΙΑ Β΄Λ ΚΑΙ Γ΄Λ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄Λ

2 h

2 h

 

3 h

2 h

1 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

2 h

ΣΥΝΟΛΟ

12 h

8 h

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. Β΄Λ ΚΑΙ Γ΄Λ

3 h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

1 h

1 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

ΣΥΝΟΛΟ

7 h

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. Β΄Λ ΚΑΙ Γ΄Λ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

3 h

2 h

1 h

Α.Ο.Θ.

Α.Ε.Π.Π.

1 h

1 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

ΣΥΝΟΛΟ

10 h

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ (ΠΟΛΥΤ.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6 h

ΦΥΣΙΚΗ

4 h

ΧΗΜΕΙΑ

2 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

ΣΥΝΟΛΟ

14 h     

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ (ΙΑΤΡΙΚΗ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2 h

ΦΥΣΙΚΗ

4 h

ΧΗΜΕΙΑ

2 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

ΣΥΝΟΛΟ

10 h     

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ

4 h

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2 h

ΙΣΤΟΡΙΑ

2 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

ΣΥΝΟΛΟ

10 h

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6 h

6 h

Α.Ο.Θ.

2 h

3 h

Α.Ε.Π.Π.

2 h

3 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

2 h

ΣΥΝΟΛΟ

10 h  1-3 ΜΕΛΗ

12 h  4- 6 ΜΕΛΗ

 

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.Π.Α.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3 h

ΓΛΩΣΣΑ

2 h

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1

1 h

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2

1 h

ΣΥΝΟΛΟ

7 h